O Klubu

posted by admin
Srp 16

Tenisový klub Havířov, z.s.  je od 1.1.2014  spolkem registrovaným v Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp.z. L 2668, na který se transformoval z občanského sdružení Tenisový klub Havířov.

Již více něž dvacet let ( od 1.1.1994 ) se klub stará o výchovu tenisové veřejnosti, počínaje nejmenšími dětmi až po seniory. Areál klubu dnes tvoří deset antukových dvorců, jeden z nich je celoročně kryt nafukovací halou, a moderní tenisová hala se dvěma dvorci s povrchem COURTSOL – odpovídá parametrům povrchů na světových turnajích. Členové klubu a návštěvníci můžou využít i zázemí sociální budovy ve které jsou šatny, klubovna, velká a malá šachová herna, toalety a sprchy.

Klub má k 1.1.2017 163 členů, z toho 129 dětí ve věku do 15 let, 14 do 26 let, a 20 nad 26 let. V sezóně 2017 reprezentuje klub celkem 14 družstev a to :  2 družstva minitenisu (10 dětí ve věku 6-7 let),  3 družstva babytenisu (18 dětí ve věku 8-9 let), 3 družstva mladšího žactva (24 dětí ve věku 10-12 let ), 2 družstva strašího žactva (20 dětí ve věku 10-14 let) 2 družstva dorostu a dvě družstva dospělých.

Klub vychovává nejen hráče pro výkonnostní tenis, ale provozuje i tenisové kroužky pro děti, které mají tenis jako volnočasovou aktivitu a věnují se mu rekreačně ( cca 30 dětí ). Trenéři navíc dochází do dvou mateřských školek v Havířově, kde v nejstarším oddělení učí děti tenisové základy (MŠ Čelakovského, MŠ Horymírova) stejně jako v kroužcích pro první třídy na základních školách (ZŠ Pujmanová, ZŠ Kudeříková, ZŠ Na Nábřeží).