O Klubu

posted by admin
Srp 16

Tenisový klub Havířov, z.s.  je od 1.1.2014  spolkem registrovaným v Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp.z. L 2668, na který se transformoval z občanského sdružení Tenisový klub Havířov.

Již více něž dvacet pět  let ( od 1.1.1994 ) se klub stará o výchovu tenisové veřejnosti, počínaje nejmenšími dětmi až po seniory. Areál klubu dnes tvoří deset antukových dvorců, jeden z nich je celoročně kryt nafukovací halou, a moderní tenisová hala se dvěma dvorci s povrchem COURTSOL – odpovídá parametrům povrchů na světových turnajích. Členové klubu a návštěvníci můžou využít i zázemí sociální budovy ve které jsou šatny, klubovna, velká a malá šachová herna, toalety a sprchy.

Klub má k 1.1.2023 142 členů, z toho 105 dětí ve věku do 15 let, 18 do 26 let, a 19 nad 26 let. V sezóně 2023 reprezentuje klub celkem 8 družstev a to :  1 družstvo minitenisu (děti ve věku 6-7 let),  1 družstv0 babytenisu (děti ve věku 8-9 let), 3 družstva mladšího žactva (děti ve věku 10-12 let ), 2 družstva staršího žactva (dětí ve věku 10-14 let) 1 družstva dorostu.

Klub vychovává nejen hráče pro výkonnostní tenis, ale provozuje i tenisové kroužky pro děti, které mají tenis jako volnočasovou aktivitu a věnují se mu rekreačně ( cca 30 dětí ). Trenéři navíc dochází do čtyř mateřských školek v Havířově, kde v nejstarším oddělení učí děti tenisové základy (MŠ Čelakovského, MŠ Horymírova, MŠ Puškinová) stejně jako v kroužcích pro první třídy na základních školách ( ZŠ Kudeříková,).

Klub je největším pořadatelem celostátních turnajů na Severní Moravě a to v letní i halové sezóně. V sezóně 2023 uspořádal klub celkem 26 turnajů  v mládežnických kategoriích. V halové sezóně to bylo 16 turnajů a 10 nás čeká během letní termínové listiny. V termínu 20. – 22.5.2023 uspořádal klub Oblastní přebor mladších žáků, který je postupovým turnajem na MČR. Prestižní „A“ turnaj mladších žáků bude náš klub pořádat 25.8. – 29.8.2023. V průběhu letní sezóny klub uspořádá tři turnaje třídy „B“.  Přehled turnajů ve všech věkových kategoriích lze najít na IS ČTS.